Bijna 40 organisaties doen mee aan aanpak eenzaamheid

Afgelopen donderdag 8 oktober tekenden bijna veertig organisaties een ‘Ik doe mee verklaring’.

In Villa Flora hebben de bedrijven de verklaring getekend. Het was hier namelijk mogelijk om dit in twee coronaproof sessies te doen. Door te tekenen gaven de organisaties aan een actieve bijdrage te willen leveren aan het verminderen van eenzaamheid. Het gaat om zorg- en welzijnsorganisaties, ouderenbonden, Stek, de bibliotheek, Stichting Vluchtelingenwerk, sportorganisaties, raadsleden, huisartsen en ondernemers.


Herkennen, voorkomen en tegengaan
Eenzaamheid staat meer dan ooit in de belangstelling en in deze coronaperiode zijn er nog meer mensen die zich eenzaam voelen. In Lisse en Hillegom voelt bijna 40% van de inwoners zich weleens eenzaam. Eenzaamheid heeft veel negatieve gevolgen, zoals gezondheidsproblemen. De gemeenten en verschillende organisaties willen daarom de komende jaren inzetten op het herkennen, voorkomen en tegengaan van eenzaamheid.


Ervaring onderstreept noodzaak
Tijdens de sessies vertelde veel mensen over hun ervaring. De noodzaak om iets tegen eenzaamheid te doen werd daarmee voor de aanwezigen overduidelijk. Ook lanceerde gemeenten Hillegom en Lisse de campagne ‘Herken eenzaamheid.’ De campagne vraagt aandacht voor het herkennen van eenzaamheid en wat je kunt doen om iemand te helpen. Het informeren en trainen van vrijwilligers en professionals over eenzaamheid en het krijgen van de juiste hulp is onderdeel van de aanpak dit najaar.


Inwoners en ondernemers 
De gemeenten willen ook inwoners en nog meer ondernemers en organisaties betrekken bij de aanpak. Wil je je ook inzetten voor de aanpak eenzaamheid? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0252 of met Welzijnskompas via 0252 757100 .


Coronaproof
Vanwege de verscherpte coronamaatregelen waren er twee sessies in plaats van één. Er waren bij beide sessies 30 mensen aanwezig. Ter plaatse konden mensen voldoende afstand houden en hun handen desinfecteren. 

Herken jij eenzaamheid? Zie je het om je heen gebeuren? En wat zou je kunnen doen om te helpen?